tirsdag den 22. juni 2010

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik sommerudflugt

Onsdag den 16. juni havde "Festudvalget" i Kirkens Korshær Genbrugs Butik i Strøby Egede Center arrangeret den årlige sommerudflugt.
Turen gik til Køge Miniby, hvor vi var rigtigt heldige med vores guide
- han var en guldgrubbe af viden og fortalte, så det var en lyst. Køge Miniby er en af de få, hvor man har startet med at lave et bykort, så man hele tiden kan se, hvilke huse der endnu mangler. Der er p.t. bygget 280 huse - alle 1:1000 og som de så ud i 1865 (ikke 1864 og ikke 1866!!!), årsagen er, at man i arkiverne har fundet tegninger netop fra dette år


Det blå hus her er slagtergården, der i sin tid lå på torvet. Da der på et tidspunkt var ønske om at rive det ned, var det ikke muligt, da det var et af de ældste huse og bevaringsværdigt, så det blev flyttet til museumshaven. Den blå farve var den dyreste, da der blev anvendt Lapis Lazuli, men den blev ikke anvendt som "pral", men fordi den blå farve virker frastødende på insekter - det var også af den grund, man i sin tid havde blåt køkken og blåt køkkentøj . . . .
Der er en gartnerafdeling, hvor - som vores guide fortalte - de frivillige kvinder kunne beskæftiges - alle træer er også korrekte i størrelsen.

Ingen kommentarer: