onsdag den 27. november 2013

Fredslyset fra Betlehem

Tirsdag aften hentede vi i Sct. Georgs Gilderne Fredslyset i Roskilde Domkirke kl. 19.
Fredslyset fra Betlehem
2013 Fredslysbudskabet:
Det læser vi om i Juleevangeliet, hvor der bl.a. står:
"I det samme var der en hel hær af himmelske væsener sammen med englen, og de sang: Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden. Til dem, som han har udvalgt"
Lyset fra Betlehem og talen om fred kan lyde uendeligt hult i vore ører, når vi dagligt bliver konfronteret med død og ødelæggelse, ikke mindst i det område, som budskabet udgår fra.
Alle mennesker giver udtryk for ønsket om at leve fredeligt med hinanden. Det er derfor uhyre vanskeligt at forstå, hvorfor vi så hele tiden lever med frygten for ufred.
Vi i Danmark er så heldige at leve i et lille land, som på mange måder har formået at leve op til ønsket om fredelig sameksistens, selvom frygtens ansigt af og til dukker op.
Når vi bringer lyset fra Betlehem ud til mennesker med ønsket om fred, så er det et klart budskab om, at Kristus kom til jord med det ønske, at mennesker skulle leve med fred. Den fred, der tales om, er den fred, der opstår, når mennesker bøjer sig ind under det budskab, som blev bragt til jorden, og i den udstrækning mennesker gør det, da er de mellem dem, han har udvalgt, og til hvem freden bliver sendt.
Kristus bliver mange gange sammenlignet med lyset - han er og var det lys, som kom til jorden for at frelse mennesker.
Midt i denne verdens ufred kan lyset finde fred hos mennesker, som bøjer sig ind under det kærlighedens budskab, som han bragte med sig. Det er ikke beskrevet skønnere og flottere, end det sker hos Paulus, i hans brev til menigheden i Korinth, hvor han blandt andet skriver:
"Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Kærligheden bliver ikke misundelig. Kærligheden praler ikke og fører sig ikke frem. Den bærer ikke nag, fryder sig ikke over uretfærdighed, men glæder sig over sandheden. Kærligheden finder sig i alt, tror alt, håber alt, udholder alt".
Og han slutter med ordene: "Så bliver da tro, håb og kærlighed de tre, men størst af dem er kærligheden".
Og så kan vi spørge: "Hvem er min næste?". Det er ham, der står lige foran dig og trænger til dig. Tager du dig af ham, er du med til at skabe den fred, som lyset er et budskab om. Inderst inde lyser denne flamme hos alle mennesker, undertiden har den det vanskeligt og er lige ved at slukkes, men til andre tider lyser den flot og kraftigt og viser os den vej, vi skal gå. På den måde kommer lyset til verden, og hvis du bærer det frem, er du med til at skabe fred der, hvor du lever.
Lad Fredslyset fra Betlehem brænde klart og tydeligt.
Med venlig hilsen
Robert Madsen,
tidl. spejderchef og landsgildemester

Ingen kommentarer: