fredag den 29. maj 2009

Høvblege, Østmøn - Livet går op og ned - også i sus og dus

Torsdag den 28. maj var vi inviteret til Møn af vore venner i Altur. Vi kørte som altid ad vejen langs vandet - og jeg havde lange diskussioner med GPS-Magda, der absolut ville ad motorvejen til Askeby. Vandet i Præstø Fjord var smukt i solskin - og den stærke blæst gjorde, at det var ualmindeligt lavvandet. Hestene på engen var dog ligeglade - der var rigeligt græs
Vi ankom til Askeby kl. 13.30 og fortsatte mod Høvblege, de højtliggende bakker på det østlige Møn´s sydlige side, hvortil man kan kommer fra en sti fra vejen mellem byerne Mandemarke og Busene. Her kan man holde på en lille p-plads og gå op til selve Høvblege. Her mødtes vi med Inge (og Søs) og Birgit. Inge kommer her ofte og var vores naturvejleder. Gert havde medbragt sin drage-stok - og den blev der brug for på den godt 2 timer lange tur - op og ned - og i sus og dus. Vi var glade for, at håret hænger fast i den ene ende - og konstaterede at ingen af os har paryk :-)
Området er et vældigt bakkeområde med overdrevslandskaber og store græsarealer. Herfra er der en smuk udsigt over det østlige Møn og Østersøen, hvilket under optimale vind- og vejrforhold giver gode muligheder for at se rovfugletræk om foråret.

Høvblege er et af Danmarks artsrigeste og flotteste overdrev. Den kridtholdige jordbund på en sydvendt skråning giver levemuligheder for en særlig artsrig flora med bl.a. mange orkidéarter. De mange og sjældne plantearter kræver lysåben skov eller overdrev med lys og åben vegetation. Med de mange plantearter følger også mange sjældne insekter, som i deres udviklingsstadier er knyttet til bestemte plantearter. Dette gælder bl.a. Danmarks eneste bestand af sommerfuglen sortplettet blåfugl som forefindes på Høvblege. sortplettet blåfugl kræver både en særlig myreart (Myrmica sabuleti) og plantearterne merian eller timian for at få opfyldt sine krav til levested. Sommerfuglen flyver ikke meget omkring og høje tætstillede graner er en barrierer for sommerfuglens spredning til andre områder I Mandemarke bakker er der små områder, hvor der er mulighed for at sortplettet blåfugl kunne for opfyldt sine betingelser for at etablere en bestand. I området mellem Høvblege og Mandemarke bakker
Sortplettet blåfugl kan ses flyvende gennem hele juli. Den har en hurtig og urolig flugt. Den findes på heder, klitter og tørre overdrev, som ikke gødes, og hvor plantevæksten er lav. Der skal være en spredt bevoksning af timian eller merian som foder til larverne, og desuden skal der findes en bestemt myreart, i hvis bo larven kan vokse op.
Hunnen lægger sine æg enkeltvis på blomster af timian eller eventuelt på merian. Larven lever de første tre uger af blomster og frø. På dette tidspunkt er den 3 mm lang, violet og håret.

Derefter lader den sig dumpe ned på jorden, hvor den bliver fundet af en myre, som bærer den ned i sit underjordiske bo. Larven producerer et sødt sekret til myrerne, men æder til gengæld deres larver. Den kan sætte over 1.000 myrelarver til livs i de 10 måneder, den lever i myreboet. Den er nu selv blevet til en fed, hvid maddikeagtig skabning på ca. 15 mm’s længde. I begyndelsen af juni forpupper den sig, og tre uger efter kommer sommerfuglen ud af puppen og kravler ud af myreboet. Den er nu klar til at leve sin korte tilværelse som voksen sommerfugl med parring og æglægning.
Turen var en orkidé-tur og vi så faktisk en hel del. Af de 43 forskellige orkidéer, der er i Danmark, findes de 18 på Møn!!
De mest iøjnefaldende var stor gøgeurt (lille mand med brun hue).
Vi så dog også det lette blå "støv" af Østrigst hør og store lysrøde områder med esparsette (mini-lupin), der begge blev indført til Møn for over 100 år siden, fordi man ville bruge dem i landbruget. Dengang dyrkede man jorden på Høvblege. Det holdt man op med i 1917, men siden har de vokset vildt i bakkelandet. Primula/kodriver/kragelæggere så vi også rigtigt mange af.

Efter en times gang var der kaffepause
- Lillian havde kaffe med og Inge havde bagt lækre horn med hhv.laks, ost, marcipan og figner - lige hvad vi trængte til
og turen gik videre - op og ned - og i susende vind - og hele tiden nye ting at se og opdage og snakke om - og ikke mindst udsigten over vandet - hele tiden forskellig - de sidste bakker op var dog strenge, så nogle måtte støtte andre :-) men de gør vi jo gerne for en så pragtfuld oplevelse.
På vejen hjem skulle vi lige til enden Monarcovej, hvor de har islandske heste, og hvor Lillian skulle hente noget tøj fra 1930-erne, som kan bruges på teaterhøjskolen til forestillinger.
Vi sluttede aftenen med dejlig mad i Askeby

En rigtig dejlig dag med mange nye oplevelser - så tak til medlemmerne i Altur, som inviterede os med.

1 kommentar:

Sand sagde ...

Kære Liselotte
Tak for din dejlige beskrivelse af vores tur torsdag
Lillian og Henning