søndag den 7. november 2010

Red Barnet Landsmøde 2010

Lørdag morgen måtte jeg (for) tidligt op for at kunne køre hjemmefra allerede kl. 7. Red Barnet landsmøde 2010 blev afholdt i Trinity
Årets tema var Fattigdom og ulighed, meget passende i EUs fattigdomsår, og op til fattigdomsugen 1.-5. november. Der var spændende og tankevækkende indlæg. I modsætning til Norge, Holland og USA måler vi ikke fattigdom her i Danmark, da det hidtil ikke har været muligt at nå til enighed om en dansk fattigdomsgrænse. Men vi kan måle fattigdommen, hvis vi vil, lyder det nu fra en række forskere og organisationer.
Børnefattigdom i Danmark beregnes i %. Når der er 1.289.573 børn (0-18 år), er der 64.500 (5%) børn i fattige familier - hvor vi sidste år hørte om 59.000!! Peter Townsend definerer fattigdom i 2 begreber: Existensminimum og Udelukkelse fra almen livsstil - hvilket også huskes ifm. sidste års valgindsamlinger: for fattig til ferie/for fattig til frokost/for fattig fødselsdag osv.
Om eftermiddagen talte formand Anita Bay Bundegaard til lokalforeningerne for første gang og derefter var der så workshops, vi kunne alle deltage i 2 forskellige - jeg havde valgt fattigdom i Danmark (og hørte her om et nyt tiltag: Oplevelsesklubber) - samt katastrofer i verden
Som afslutning på middagen fik vi besøg af en af Red Barnets ambassadører, Carsten Bang, som kom med et meget fornøjeligt indlæg . . . . .
Søndag var der et fantastisk indlæg fra Red Barnet Ungdom, som er en selvstændig forening med egen bestyrelse og eget sekretariat. Kl. 10 deltog alle i formandens beretning som start på repræsentantskabsmøet - det skal tilføjes, at Mimi naturligvis deltog i hele weekenden.
Efter beretningen - uddeling af nåle til jubilarer - 10 år, 20 år - og sandelig også 50 år - samt tak til afgåede formand Hans Poulsen - hørte vi indlæg fra 2 lokalforeninger - bl.a. Kerteminde, hvor man har et pilotprojekt med skolefe og skolealf, dvs. lærere, der har til opgave at tage hånd om børn, der ikke trives. I Kerteminde har man fortrinsvist fokuseret på fritidspas, dvs. medlemsskab af fritidsaktivitet (uden kontingent) . . .

Ingen kommentarer: