fredag den 23. marts 2012

Foreningen NORDEN generalforsamling

Onsdag var det generalforsamling i Foreningen NORDEN, Stevns Lokalafdeling.
I år blev det afholdt på Kratgaarden - et spændende sted.
Det var noget af "en sorgens dag" idet foreningens mangeårige (siden 1986) kasserer ønskede at forlade bestyrelsen. Da hun har været den, der har holdt fast i arrangementer, har erindret andre om datoer, har bagt, har solgt lodsedler, har skaffet medlemmer - og i det hele taget være den, der har fået alt til at fungere på bedste vis, bliver det vanskeligt at komme videre. På valg var Formand, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene ikke ønskede genvalg. Der var indkøbt finsk design med Mummitrolde samt blomster til begge samt en NORDEN nål til Florence.
Normalt konstituerer bestyrelsen sig samme aften, men da ingen ønskede nyvalg, består bestyrelsen nu af 7 personer med en formand, der ikke vil være formand, en næstformand, som ikke vil være næstformand - og der er som sagt ingen kasserer
så alt i alt går det ufatteligt godt!! eller ??

Ingen kommentarer: