onsdag den 30. marts 2011

Foreningen NORDEN Stevns Lokalafdeling

Onsdag den 23. marts 2011 var det tid for den årlige generalforsamling i Foreningen NORDEN Stevns Lokalafdeling - i år blev det holdt på Traktørstedet Højeruplund. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt, så det var en let opgave for dirigenten, som var DH.

Efter Generalforsamlingen fortalte Steffen Nordgaard om Selskabet Højeruplund og baggrunden for oprettelsen af Mindelunden. Steffen blev i sin tid opfordret til at gå ind i bestyrelsen for Selskabet Højeruplund og erfarede først efterfølgende, at hans farfar var blandt de 18, der i 1910 stiftede selskabet. Efter at Danmark havde mistet ikke alene Norge samt Skåne, Halland og Blekinge, men i 3-års krigen1848-50 samt 1864 (Dybbøl) også Slesvig-Holstein, voksede nationalfølelsen "hvad udad tabes skal indad vindes", hvilket også betød, at Lars Rasmussen, Skørpinge og Frederik Scavenius til Gjorslev til initiativ til dannelsen af Selskabet Højeruplund, idet der i 1910 afholdtes et stiftende møde med deltagelse af 18 kendte mænd fra egnen til dannelsen af en forening til afholdelse af nationale møder ved Stevns Klint. Fr. Scavenius tilbød på sin faders og egne vegne at overdrage den smukke lund ved Højerup Klint til Foreningen. Efter en del forberedelser afholdtes der indvielsesfest i Højeruplund den 19. september 1911 med deltagelse af 1.000 mennesker. 18. april 1914 blev Dybbøl-egen plantet i 50-året for Dybbøl. Ialt 15 mindesmærker er rejst i mindelunden, den første i 1911 over Peter Hjort Lorenzen, det danske mindretals fører i Nordslesvig, som ved Stænderforsamlingen VEDBLEV AT TALE DANSK. Talerstolen blev rejst 1911 efter tegning af arkitekt Helge Boisen Møller, der også tegnede Højerup nye kirke. De 2 sidste mindesten blev i 1973 rejst over Niels Larsen Stevns og Martin A. Hansen Aftenen emne blev belyst med utallige billeder For en, der bor på Stevns, blev det et dejligt genhør/gensyn med "historien" +++++++++++ Højerup Gamle Kirke blev bygget ca. 1350 i Valdemar Atterdags tid, og omtaltes første gang i 1357. Fortællingen siger, at en skipper, der havde været i havsnød byggede kirken, som blev indviet til Sct. Clemens. Imidlertid blev der skåret kridt på begge sider af kirken, hvilket betød, at kirken i 1910 blev lukket for gudstjenester og man byggede den nye kirke, der blev indviet i 1913. Statuen af Sct. Clemens fra 1400 tallet, af Jomfru Maria, billedet i altertavlen samt lysekronen blev fjernet ved indbrud i 1995. Pastor Harald Immanuel Boisen blev den næstsidste præst (døde 43 år gammel i 1905). Hans moder var Meta Grundtvig, datter af N.F.S. Grundtvig.

Ingen kommentarer: