fredag den 13. maj 2011

Frederiksborg Slot

Lørdag den 7. maj tog vi med bus på tur til Frederiksborg Slot i Hillerød. Vi samledes på Nytorv, hvor bussen kørte kl. 8.30 - og med et kort stop i Strøby Egede for yderligere påstigning - ankom vi til Hillerød kl. 10. Der var kaffe/the og papirkager til alle - og så startede Lars Kirkeby turen. Lars er ansat i Slots- og Ejendomsstyrelsen, med Frederiksborg Slot som hovedområde. Den gennemgribende renovering af bygningerne vil tage 10-15 år, men skal så også holde 4-500 år med løbende vedligeholdelse. Der er 30.000 m2 at vedligeholde - og så midt i en sø . .


Vi startede ved hans kontor og pladsen med byggematerialer. Her bygges alene med tegl og træ, men det alene er en opgave at finde.
Efter svenskerkrigen 1563-70 var Nyborg Slot, den daværende kongelige residens, stærkt beskadiget, og pga. sundtolden så Kong Frederik II sig om efter en ny bolig - på Sjælland. Kronborg var og er for koldt et slot, hvorimod der i Hillerød var en passende
placering, nemlig hovedgården Hillerødsholm, som kan dateres tilbage til 1275. Kongen mageskiftede med ejeren, Herluf Trolle, som til gengæld fik klostret Skovkloster, som omdøbtes til Herlufholm. Frederik II byggede til Slottet - og i 1580 også det lille slot Badstuen i den romantiske have. Hans søn Chr. IV nedrev dog det meste af faderens slot og byggede et nyt slot i perioden 1600-1620 - han var født her og betegnede det som "hjem". Slottet er opført i nederlandsk renæssancestil med svungne gavle, rige sandstens udsmykninger og kobberbeklædte tage og spir.
Vi fortsatte til Kongestalden, hvor de mange Frederiksborg heste tidligere stod, men hvor der nu også opbevares diverse byggematerialer - og som et kuriosum: disse statuer af zink, som fuldstændigt ligner sandsten.
17. december 1859 hærgedes slottet af en ødelæggende brand. Det blev genopført ved arkitekt Ferdinand Meldahl i årene 1860-1884 med økonomisk støtte fra brygger J.C. Jacobsen og senere Carlsbergfonden.

I en lille have med japansk kirsebærtræ fortaltes videre om, at sandstenen, som tidligere blev købt på Gotland - nu kommer fra Belgien. Alle udsmykninger og statuer af sandsten har hver en original i gibs, således at nye sandstensfigurer kan genskabes i den originale form. Netop det japanske kirsebærtræ tiltrækker de mange japanske turister, hvis porten er åben.


Også mange krydstogt-turister, bl.a. amerikanere besøger slottet.De gyldne kugler på slottet er trækugler, der er forgyldt.

Springvandets bronce statuer er kopier - originalerne blev stjålet af svenskerne og befinder sig i dag i Stockholm. Brygger Jacobsen financierede også disse statuer.


Slotskirkens interiør blev kun i ringe grad beskadiget i branden i 1859. Det er den største, renæssancekirke i Danmark, i ridderkapellet hænger ridderskjolde overalt. Kirken har 3 orgler, den ældste fra 1610.

Kirken opvarmes kun ved brug, hvilket er med til
at bevare kirkeloftets rige udsmykning af "stuk" af sandsten.
Kirken fungerer som sognekirke, dog er der aldrig bisættelser - men populær som bryllupskirke, på trods af at Prins Joachim og Alexandra blev gift her.

Under kirken findes et større "reservedelslager" af udsmykninger, figurer og statuer


Hillerød har specialbyggede brandbiler, der kan komme ind på indre slotsgård, og når renoveringen når broen, vil en brandbil blive permanent placeret der imens.


Kobbertage irrer efter 20-30 år. I 1860 anvendte Ferdinand Meldahl jernsøm, hvilket betyder, at trods det at taget er OK, så ligger det ikke fast, og skal også renoveres. Der er ansat 4 faste håndværkere - tømrere (vedligeholder vinduerne) og murere. De har alle været der en del år og har stor erfaring.


Her ses et exempel på datidens "byggesjus"
Slottet, set fra havesiden

Frokosten blev indtaget på Spisestedet Eleonora, en frokostanretning med røget laks med asparges, rejer med mayonaisse, hjemmelavet hønsesalat med bacon samt brieost - meget delikat. Der var fuldt besat på alle pladser - et meget hyggeligt sted, fortrinlig betjening og udsigt.
Efter frokosten valgte nogle af os at gå til den romantiske have og slottet Badstuen, der kun bruges en enkelt gang om året til kongelig jagtfrokost. Slottet blev brugt meget af Frederik VII og Grevinde Danner, når de ønskede at trække sig tilbage. Frederik VII lod udgrave den kunstige sø og anlagde Louises Ø (det norske herresæde) med bådhus og fiskerhytte (en kulisse fra de norske fjorde). Vedligeholdelse af disse bygninger er ikke på budgettet. Badstueslottet har ingen installationer ud over en enkelt stikkontakt, men det fortælles, at Kronprins Frederik har ønsket en extra stikkontakt på 1. sal - til fadølsanlæg . . .


Vi nåede lige en hurtig runde i barokhaven med kaskader og parterre, som blev genindviet i 1996 efter en omfattende istandsættelse. Parkanlægget er opbygget symmetrisk om en længdeakse, som gennemløbes af en række kaskader. Anlægget er 100 m bredt og 400 m langt, anlagt i terrasser, så det tager sig smukt ud fra slottet.
Tiden gik hurtigt, og så blev klokken 15 og det var tid til afsked og hjemtur.

Ingen kommentarer: